Garantija

 

I ATTEIKUMA TIESĪBAS

1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja prece ir bojāta, neatbilst norādītajai vai ir citas neatbilstības.

2. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo LiljeLinen, sūtot e-pastu uz info@liljelinen.com

3. Pircējs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

4.Ja jūs izmantojat atteikuma tiesības preces bojājuma gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz LiljeLinen.

5.Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, LiljeLinen pienākums ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis preci, atmaksāt patērētājam visas viņa par preci veiktās iemaksas. 

Preču pirkumus internetā reglamentē LR 2002.gada 28.maija MK noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu", LR likums "Patērētāju tiesību aizsardzības likums" un 2006.gada 1.augusta MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāju pieprasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu".